Bản tin pháp luật 7/4/2013

Nội dung bài viết

1. Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2013 sửa đổi Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ.

- Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trương hợp cần áp dụng mức cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

- Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2%.

2. Công văn 1566/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11/3/2013 v/v cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu.

- Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu cho các doanh nghiệp đối với các mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu (ban hành kèm theo Quyết định 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011) phải căn cứ vào Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán

3. Công văn 1488/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 8/3/2013 v/v cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Công ty có thể thực hiện mục tiêu cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, và các dịch vụ sau bán hàng khác; dịch vụ cài đặt chương rình, ứng dụng cho các sản phẩm do Công ty cung cấp với điều kiện ràng buộc là Công ty cam kết chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ trên cho các sản phẩm mà công ty được phép nhập khẩu và phân phối. Điều kiện ràng buộc này cần được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Công văn 556/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 19/2/2013 v/v đồng tiền ghi trên hóa đơn.

- Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định, trên hóa đơn ghi đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thanh toán ghi bằng ngoại tệ, người bán ghi tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm lập hóa đơn theo quy định; người bán đồng thời quy đổi theo tỷ giá tổng tiền thanh toán bằng đồng VN để làm căn cứ xác định giá tính thuế GTGT thì cũng được chấp nhận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan