Bản tin pháp luật 13/3/2013

Nội dung bài viết

1. Quyết định 16/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/3/2013 về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng theo phương án mua, bán vàng miếng trong từng thời kỳ. Việc xác định giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với từng hình thức mua, bán vàng miếng.

- Ngân hàng Nhà nước lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo một trong các hình thức sau: mua, bán vàng miếng trực tiếp; mua, bán vàng miếng thông qua đấu thầu.

2. Thông tư 04/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 1/3/2013 quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác khi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp có ghi nội dung cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.

- Công cụ chuyển nhượng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận chiết khấu khi có đủ các điều kiện sau: được phát hành hợp pháp theo quy định của pháp luật VN, pháp luật của nước phát hành hoặc tập quán thương mại quốc tế phù hợp với pháp luật VN; thuộc quyền thụ hưởng hợp pháp của khách hàng, không có tranh chấp, không sử dụng để cầm cố, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; trên công cụ chuyển nhượng không ghi cụm từ “không được chuyển nhượng”, “cấm chuyển nhượng”, không trả theo lệnh” hoặc cụm từ có ý nghĩa tương tự; chưa đến hạn thanh toán; còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn chiếu khấu do hai bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác; đối với giấy tờ có giá khác do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác phát hành, thời hạn chiết khấu tối đa là dưới 01 năm.

- Đối với các hợp đồng chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (1/5/2013), khách hàng và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng chiết khấu đã ký kết hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng chiết khấu phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

3. Quyết định 694/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 31/1/2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020, có xét đến năm 2025.

- Tập trung đầu tư các dự án sản xuất thép ở Vùng duyên hải miền Trung; tiếp theo là vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Hồng.

- Sản xuất thép không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Dự án sản xuất thép cần được bố trí trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đã được các địa phương quy hoạch.

- Quặng sắt, than cốc, thép phế là nguyên liệu chính để sản xuất thép thô. Chỉ thực hiện đầu tư các dự án sản xuất gang, phối thép từ quặng sắt trên địa bàn sau khi đã xác định được trữ lượng tin cậy của nguồn quặng sắt, đảm bảo có đủ nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài (tối thiểu là 15 năm) và đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

- Các dự án sản xuất thép bằng lò điện: do tiêu thụ nhiều điện năng, do vậy trước khi cấp phép đầu tư Chủ đầu tư cần có thỏa thuận của ngành điện nơi đặt nhà máy luyện thép.

- Từ năm 2013 trở đi không cấp phép đầu tư cho các dự án mới có công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, tiêu hao nhiều năng lượng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan