Bản tin pháp luật 16/4/2013

Nội dung bài viết

Nhằm mục tiêu cung cấp cho khách hàng và đối tác những thông tin về pháp luật, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, S&B Law trân trọng giới thiệu bảng tóm tắt một số văn bản pháp luật sau đây để quý khách hàng tham khảo.

1. Nghị định 30/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/4/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

- Việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại phải phù hợp với quy hoạch phát triển hàng không.

- Hãng hàng không phải đáp ứng các điều kiện về vốn quy định tại Nghị định này. (như Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa … )

- Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa chỉ được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hoặc khi nhận được văn bản thông báo từ chối cấp Giấy phép. Đối với vốn góp bằng tài sản, bất động sản: văn bản của tổ chức định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản, bất động sản. Đối với hãng hàng không đang khai thác có thể sử dụng bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn phù hợp.

- Hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện bên nước ngoài không chiếm quá 30% vốn điều lệ đối với hãng hãng không; một cá nhân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.

- Điều lệ hoạt động của hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải quy định cơ cấu tổ chức quản lý, thành viên bộ máy điều hành doanh nghiệp. Số thành viên là người nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài cử tham gia bộ máy điều hành hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 1/3 tổng số thành viên. Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật phải là công dân Việt Nam và không mang quốc tịch nước khác.

- Việc chuyển nhượng, tặng cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện sau 02 năm kể từ ngày bắt đầu khai thác vận chuyển hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không chung và phải tuân thủ các quy định tại Điều 11 của Nghị định này (điều kiện về vốn và bộ máy điều hành đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài).

- Hãng hàng không phải xây dựng thương hiệu riêng của hãng, bao gồm: tên thương mại, nhãn hiệu.

- Hãng hàng không Việt Nam được phép sử dụng tàu bay gắn thương hiệu của hãng hàng không khác cho hoạt động khai thác vận chuyển hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không chung trong các trường hợp: thuê tàu bay với tổng thời gian khai thác không quá 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục; tàu bay dùng chung của nhóm công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc sử dụng thương hiệu trong trường hợp thuê tàu bay nói trên phải được Cục Hàng không chấp thuận.

- Hãng hàng không không được phép thực hiện nhượng quyền kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại tại VN cho hãng hàng không khác.

2. Thông tư 03/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 2/4/2013 ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

- Các điều khoản quy định trong Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư này là bắt buộc áp dụng, căn cứ điều kiện cụ thể và hướng dẫn trong chú thích, khi ký kết hợp đồng các bên có thể bổ sung các điều khoản, nội dung khác cho phù hợp.

3. Công văn 948/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/3/2013 v/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu.

- Công ty Kunhwa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế công trình với Kunhwa Consulting&Engineering là nhà thầu phụ tại Việt Nam (nộp thuế GTGT tại VN), như vậy dịch vụ do công ty Kunhwa cung cấp cho Kunhwa Consulting&Engineering không được coi là dịch vụ xuất khẩu nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan