Thuê bao di động trả trước chỉ được khuyến mại tối đa 20% từ ngày 01/03/2018

Nội dung bài viết

Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.

Theo đó, Thông tư quy định mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hoá dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động, hàng hoá viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động.

Cụ thể, tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.

Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.

Thông tư này cũng quy định về việc tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động. Theo đó, khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động gồm có: Thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau, bao gồm cả thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau trong thời gian thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên; thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 1 năm và có tổng giá cước đã thanh toán cho doanh nghiệp di động kể từ khi đăng ký thuê bao tối thiểu là 1 triệu đồng.

Khi tổ chức khuyến mại giảm giá cho khách hàng thường xuyên, doanh nghiệp di động phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá.

Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2018.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan