Xử lý nghiêm đối tượng gây rối tại trạm thu giá BOT

Nội dung bài viết

Vừa qua, Thủ tướng ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg về bảo đảm ANTT tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT.

Theo đó, bên cạnh những thành quả nhiều mặt về kinh tế - xã hội, quá trình triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đầu tư BOT đã có một số tồn tại, bất cập.

Những bất cập này đang bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá... làm mất ANTT và ATGT, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ GTVT cung cấp ngay cho BCA các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá để có biện pháp xử lý nghiêm.

- Giao BCA chủ trì, cùng với BQP, CA các địa phương và UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW xem xét, xử lý ngay đối tượng cố tình vi phạm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý.

Công điện số 82/CĐ-TTg được ban hành ngày 18/01/2018.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan