BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 21

Nội dung bài viết

1. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/1/2013 sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

 • Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung mã mới.
 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là các giấy tờ đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đối với hồ sơ đăng ký phải có hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ xác nhận việc tặng cho phần vốn góp, doanh nghiệp có thể gửi bản gốc hoặc bản sao hợp lệ.

2. Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăng cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

 • Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và 3 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng); Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư – kinh doann nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng.
 • Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với một số doanh nghiệp.
 • Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định 121/2010 tăng quá 2 lần so với mức nộp của năm 2010. Trường hợp tiền thuê đất sau khi giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 thì được giảm tiếp đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.
 • Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định:
 1. Áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 1/7/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian va có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng);
 2. Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ ngày 1/7/2013 đối với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội.
 3. Bổ sung ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN để thực hiện từ 1/7/2013. Thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với đầu tư mở rộng bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.
 • Cho phép chuyển các dự án nhà thương mại sang làm nhà ở xã hội và làm các công trình dịch vụ như bệnh viện, trường học, khách sạn, dịch vụ thương mại đang có nhu cầu nhưng phải phù hợp quy hoạch và điều kiện cơ sở hạ tầng.
 • Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc mở rộng đối tượng và điều kiện mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN.

3. Thông tư 01/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước VN ngày 7/1/2013 sửa đổi Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cho vay, đi vay lẫn nhau để bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, khả năng chi trả và kinh doanh vốn trên cơ sở cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Các giao dịch bằng đồng VN giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng phải thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, trừ các trường hợp sau: Các giao dịch ngoài thời gian hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Các giao dịch chuyển tiền trả nợ gốc và lãi của khoản vay; Các giao dịch không thực hiện việc chuyển tiền gốc của khoản vay; Việc chuyển tiền để thực hiện giao dịch mua, bán có kỳ hạn trái phiếu đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo các quy định hiện hành về chứng khoán.
 • Thời hạn cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối đa dưới 01 năm, trừ trường hợp tổ chức tín dụng cho vay đối với công ty cho thuê tài chính là công ty con của tổ chức tín dụng đó.

4. Công văn 60/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 5/1/2013 v/v thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng dự án.

 • Hoạt động chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.
 • Trường hợp chuyển nhượng dự án đã bao gồm tiền thuê dất thì giá tính thuế là giá chuyển nhượng dự án trừ (-) tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn giảm). Trường hợp chuyển nhượng dự án không bao gồm tiền thuê đất thì giá tính thuế là toàn bộ giá chuyển nhượng dự án.

5. Công văn 02/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 2/1/2013 v/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.

 • Tại hợp đồng nhà thầu có quy định bên VN chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng để nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng thì nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế TNDN đối với số tiền tạm ứng này theo quy định. Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền tạm ứng nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm ứng tiền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan