Các quy định mới về xuất, nhập khẩu hàng hóa có hiệu lực từ tháng 2

Nội dung bài viết

Trong tháng 02/2019, một loạt các thông tư về Xuất Nhập, khẩu hàng hóa đươc ban hành.

1. Nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-NHNN vào ngày 25 tháng 12 năm 2018 quy định về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho hoạt động in, đúc tiền.

Theo đó, việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho việc in, đúc tiền sẽ được thực hiện theo phương thức chỉ định thương nhân được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Về các loại hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu bao gồm phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại, giấy in tiền, mực in tiền, máy ép foil chống giả, máy in tiền và máy đúc dập tiền kim loại.

Việc xác nhận cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền theo hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức văn bản khác giữa cơ sở in, đúc tiền và đơn vị cung cấp hàng hóa được thực hiện bởi Cục trưởng Cục phát hành và Kho quỹ ra văn bản xác nhận dựa trên ủy quyền của Thống đốc ngân hàng.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ sở in, đúc tiền gửi Cơ quan hải quan 01 (một) bản chính văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước kèm hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Cơ quan hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2019.

2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực vàng

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 47/2018/TT-NHNN quy định về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng.

Theo Thông tư này, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước là: Vàng nguyên liệu dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm; với mã HS là 7108.12.10 và 7108.12.90

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2019.

3. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2019

Thông tư số 55/2018/TT-BCT được ban hành ngày 26/12/2018 bởi Bộ Công Thương đã đưa ra các quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn (tăng 2.68 tấn so với năm 2018).

Thông tư 55 cũng đưa ra quy định về đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. Cụ thể, Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

4.Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 22/2018/TT-BTTTT về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Theo đó, hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in bao gồm máy in offset, máy in letterpress, in cuộn trừ loại máy in flexo, máy in flexo, máy in ống đồng, máy in-copy,…

Cũng theo thông tư 22/2018/TT-BTTTT, các hàng hóa liệt kê trên khi xuất khẩu không phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, các hàng hóa được xuất, nhập khẩu bao gồm:

  • Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn
  • Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em, Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in.
  • Các loại lịch in, kể cả bloc lịch.
  • Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.

Các hàng hóa liệt kê trên đã được xuất bản và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài theo quy định tại Điều 43 Luật Xuất bản và không phải có giấy phép xuất khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2019.

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan