Tư vấn luật cạnh tranh

Nội dung bài viết

SBLAW là một công ty luật tư vấn kinh doanh, với nhiều luật sư giỏi và có kinh nghiệm trong việc tư vấn về pháp luật cạnh tranh.

Dịch vụ tư vấn pháp luật cạnh tranh của SB Law bao gồm:

  • Tư vấn về khía cạnh pháp lý và chính sách cạnh tranh của Việt Nam và quốc tế;
  • Tư vấn về khía cạnh pháp lý của luật cạnh tranh trong các dự án mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
  • Đưa ra các ý kiến pháp lý, đánh giá khả năng vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với các giao dịch kinh doanh của khách hàng;
  • Tư vấn pháp lý liên quan tới các hồ sơ xin hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế;
  • Tư vấn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:
  • Tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ thông báo về tập trung kinh tế;
  • Tư vấn thủ tục, đại diện cho các bên trong việc khiếu nại và/hoặc khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh tại Hội đồng cạnh tranh hoặc tại tòa án.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn luật cạnh tranh của luật sư SBLAW trên truyền hình:

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan