Tư vấn về việc gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Khi luật sư nước ngoài gia hạn giấy phép hành nghề thì có cần nộp lại giấy phép cũ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 17/2011/TT-BTP quy định hồ sơ xin gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài bao gồm:

- Giấy đề nghị gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoặc tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam về việc tiếp tục tuyển dụng luật sư đó;

- Bản chính Giấy phép hành nghề tại Việt Nam.

Như vậy, khi muốn gia hạn giấy phép hành nghề thì phải nộp lại giấy phép cũ bạn nhé.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan