Điều chỉnh mức phí gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Nội dung bài viết

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã gửi Thông báo số 402/TB-ĐLS ngày 15/06/2022 về việc Điều chỉnh mức phí gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đến các tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư để biết và thực hiện. Dưới đây là nội dung chi tiết của Thông báo:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan