Hình thức hành nghề của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Hình thức hành nghề của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam luôn là một vấn đề đáng quan tâm khi các công ty có ý định đầu tư tại Việt Nam. Công ty luật SB Law xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 69 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 (sau đây được gọi là “Luật luật sư”), công ty luật nước ngoài được hành nghề tại Việt Nam dưới 2 hình thức:

  1. Chi nhánh của công ty luật nước ngoài;
  2. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam (sau đây gọi chung là “Công ty luật có vốn đầu tư nước ngoài”).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan