Những điểm mới đáng chú ý về tập sự hành nghề Luật sư

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những giải đáp về những điểm mới đáng chí ý về tập sự hành nghề Luật sư. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022 và thay thế cho Thông tư số 19/2013/TT-BTP. Theo đó, Thông tư số 10/2021/TT-BTP có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  • Về người đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Người đáp ứng các điều kiện sau đây thì được đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

- Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có Bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật;

- Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng thuộc trường hợp phải tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Luật sư.

Người đang tập sự hành nghề luật sư mà bị phát hiện không đáp ứng điều kiện quy định nêu trên thì phải chấm dứt tập sự và không được công nhận thời gian đã tập sự. Người đã hoàn thành thời gian tập sự mà bị phát hiện không đáp ứng điều kiện quy định nêu trên thì không được công nhận thời gian đã tập sự.

  • Quy định cụ thể các nội dung tập sự hành nghề luật sư

Thông tư 10/2021/TT-BTP đã dành riêng một điều luật riêng nhằm xác định rõ các nội dung tập sự hành nghề luật sư. Cụ thể bao gồm:

- Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

- Kỹ năng nghiên cứu, thu thập tài liệu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ vụ việc.

- Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

- Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

- Kỹ năng tư vấn pháp luật.

- Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

- Kỹ năng thực hiện dịch vụ pháp lý khác.

Việc quy định một cách rõ ràng như thế này yêu cầu các cơ sở tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bắt buộc phải đào tạo, hướng dẫn người tập sự tất cả những đầu mục trên, qua đó nâng cao hơn chất lượng đầu ra luật sư trong tương lai. Chất lượng của những luật sư tương lai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ chất lượng dịch vụ của các công ty luật, mà còn mang đến những tác động rất lớn đến với nền pháp lý của nước nhà.

  • Quy định thời gian tập sự tối thiểu trong một tuần

Điểm đ, khoản 2 Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP có quy định về thời gian tập sự tối thiểu của người tập sự là 20 giờ trong 01 tuần.

Việc quy định thời gian tập sựu tối thiểu cho người tập sự hành nghề luật sư nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và cũng góp phần nâng cao trình độ của người tập sự.

  • Được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa 02 lần

Thông tư số 10/2021/TT-BTP quy định thời gian tập sự hành nghề luật sư và gia hạn tập sự hành nghề luật sư như sau:

  • Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng, kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư đăng ký tập sự;

Người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 04 tháng, người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 06 tháng.

  • Người tập sự được Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gia hạn tập sự hành nghề luật sư khi không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị gia hạn của người tập sự, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gửi văn bản thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tập sự, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn Luật sư.

  • Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá 02 lần, mỗi lần 06 tháng.

Trong trường hợp gia hạn tập sự lần thứ hai mà người tập sự không đạt yêu cầu thì Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự ra quyết định rút tên người đó khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư. Người bị rút tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư có quyền khiếu nại theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Có thể nhận thấy, những quy định mới tại Thông tư 10/2021/TT-BTP đã mở rộng thêm cơ hội cho người tập sự, đồng thời, góp phần nâng cao trình độ của người tập sự, từ đó dần dần cải thiện chất lượng dịch vụ pháp lý của nước ta.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan