Tiến sỹ luật được miễn đào tạo nghề Luật sư

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi, tôi có người anh mới lấy bằng Tiến sỹ Luật ở Trung Quốc, hiện anh ấy muốn về Việt Nam hành nghề luật sư. Vậy anh tôi có phải tham gia khóa đào tạo nghề Luật sư nữa không?

Tư vấn: Công ty Luật SB Law xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Về vấn đề này, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật Luật sư năm 2006 thì đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư có bao gồm: “Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật.”

Bên cạnh đó, Điều 16 Luật Luật sư năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) quy định: “Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp, điều tra viên trung cấp, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra Viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật được miễn tập sự hành nghề luật sư.”

Như vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cần phải trải qua 02 giai đoạn là tham gia đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề luật sư. Đối với người nhà của bạn đã có bằng tiến sỹ luật thì thuộc đối tượng được miễn tham gia cả 02 giai đoạn trên, tuy nhiên cần lưu ý hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cần thỏa mãn quy định tại Điều 17 Luật Luật sư năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012), bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao bằng tiến sỹ luật.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình về vấn đề hành nghề luật sư tại Việt Nam cho người nước ngoài:

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan