Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp trong hoạt động M&A

Nội dung bài viết

Khi mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), nếu các bên phát sinh tranh chấp, luật sư SBLaw có thể hỗ trợ các bên giải quyết.

Dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp về lao động, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, bất động sản và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động mua bán và sáp nhập
  • Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp về quyền quản lý, điều hành sau hoạt động mua bán và sáp nhập
  • Luật sư tranh tụng
    Luật sư tranh tụng
  • Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán và sáp nhập
  • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp
  • Đại diện khách hàng, các bên liên quan tham gia hoà giải, thương lượng
  • Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án, trọng tài theo ủy quyền
  • Hướng dẫn hoặc trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan