Trong thời điểm khó khăn hiện nay, để tồn tại và phát triển doanh nghiệp buộc phải đổi mới nếu không muốn rơi vào tình trạng phá sản, giải thể. Lý giải cho việc doanh nghiệp nhỏ giải thể rất nhiều sau 1-3 năm, luật sư Nguyễn Thanh Hà  đã trả lời phỏng vấn.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn