Tiêu chuẩn để trở thành luật sư tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

Bên cạnh đó, luật sư muốn hành nghề thì cần phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư Pháp cấp và khi luật sư gia nhập một Đoàn luật sư thì sẽ được cấp thẻ Luật sư.

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan