Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài

Nội dung bài viết

Tổ chức hành nghề luật sư được cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng.

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài phải tuân theo quy định của Luật luật sư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan