Cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài

Nội dung bài viết

Tổ chức hành nghề luật sư được cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng.

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài phải tuân theo quy định của Luật luật sư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan