Tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp xe đạp điện

Nội dung bài viết

SB Law xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp xe đạp điện như sau:

I. Công việc và chi phí tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp sản phẩm nêu trên tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm các công việc sau đây:

  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của Quý Công ty tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
  • Chụp và soạn thảo bộ ảnh sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
  • Nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
  • Theo dõi đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
  • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

II. Thời hạn để Quý Công ty được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

  • Giai đoạn thẩm định hình thức: Trong vòng 01 -02 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định hình thức đối với kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty. Nếu được chấp thuận sẽ chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ đăng thông tin về kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty trên Công Báo Sở Hữu Công Nghiệp trong vòng 02 tháng.
  • Giai đoạn thẩm định nội dung: trong vòng 09 - 10 tháng sau khi kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty được đăng trên Công Báo Sở Hữu Công Nghiệp, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định nội dung đối với kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty.

Trong vòng 01 tháng sau đó, nếu không có bất kỳ sự phản đối nào đối với kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty trên Công báo, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho Quý Công ty.

III. Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu

Nếu Quý Công ty thực sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho S&B Law các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

  • Mẫu kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký (Quý Công ty có thể gửi bằng file mềm)
  • Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo. Quý Công ty ký, đóng dấu và chuyển lại cho S&B Law 02 bản.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan