Hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản của địa phương

Nội dung bài viết

Nhằm cung cấp cho các địa phương các thông tin có tính định hướng, phương pháp luận cần thiết để tham khảo trong quá trình chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc yêu cầu bảo hộ địa danh dùng cho đặc sản, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản của địa phương”.

Tài liệu được chia làm 2 phần, cụ thể là:

- Phần 1: Các vấn đề chung về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản

- Phần 2: Lựa chọn hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản

Tài liệu toàn văn: tải về tại đây

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan