Tờ khai yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp

Nội dung bài viết

Khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu tiến hành giám định sở hữu công nghiệp, họ phải làm tờ khai và gửi các tài liệu có liên quan. Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, S&B Law xin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp. Tài liệu này có trên website của Viện khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại địa chỉ www.vipri.gov.vn.

 

TỜ KHAI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

TỜ KHAI

YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Số 21, ngách 61/67, Đường Trần Duy Hưng

Quận Cầu giấy - Hà Nội

Dấu nhận đơn

(Dành cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)

 

NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

- Tên (họ tên):

- Địa chỉ (Trụ sở):

- Điện thoại: Fax: E-mail:

- Yêu cầu giám định với tư cách là: (*)

□ Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp

□ Người bị xử lý / bị khiếu nại, tố cáo vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

□ Người có quyền, lợi ích liên quan

- Người đại diện:

Tên (họ tên):

Địa chỉ:

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

- Tên đối tượng giám định:

- Đối tượng được bảo hộ tương ứng: (*)

□ Sáng chế / giải pháp hữu ích

□ Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Kiểu dáng công nghiệp

Nhãn hiệu

Chỉ dẫn địa lý

□ Tên thương mại

□ Khác, cụ thể là

Dạng thể hiện của đối tượng giám định : (*)

□ Tài liệu dạng giấy

□ Ảnh chụp

□ Video, CD, DVD

□ Mẫu vật

□ Dạng khác, cụ thể là:

MỤC ĐÍCH GIÁM ĐỊNH

Mục đích yêu cầu giám định: (*)

□ Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện. Cụ thể là:

Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (tên, địa chỉ):

Hành vi bị nghi ngờ xâm phạm:

□ Phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

- Người cáo buộc (họ tên, địa chỉ):

- Tóm tắt cáo buộc (xâm phạm cái gì, hành vi nào bị coi là xâm phạm):

 

□ Xem xét hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp được xác lập

□ Mục đích khác, cụ thể là:


NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

□ Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

........................................................................................................

□ Đánh giá tính tương tự, cụ thể là:

........................................................................................................

□ Xác định yếu tố xâm phạm, cụ thể là:

........................................................................................................

□ Xác định giá trị thiệt hại, cụ thể là:

 


THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH

…………………………………………………………………………………………………......................................

Tài liệu, mẫu vật kèm theo

- Tờ khai yêu cầu giám định

- Giấy uỷ quyền

- Tài liệu thể hiện căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Văn bằng bảo hộ, Giấy chứng nhận li-xăng,…)

- Tài liệu thể hiện đối tượng giám định (tài liệu mô tả, ảnh chụp, bản vẽ,…)

- Tài liệu khác, cụ thể là:

- Mẫu vật, số lượng

 

…… ngày …… tháng …… năm ……

Người yêu cầu giám định

(Họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

Chú thích: (*) Đánh dấu X vào ô vuông nếu nội dung ghi sau đó là thích hợp

Mời bạn bấm vào đây tải về tờ khai!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan