Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là gì?

Nội dung bài viết

Sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình vô cùng quý giá, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi năm 2022) đã quy định về các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt, thể hiện rõ qua Điều 213. Dưới đây, SBLAW khái quát nội dung của điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là gì?

Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả. Cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm:

Làm giả tác phẩm:

Sao chép, tái bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 • Truyền bá tác phẩm giả: Phân phối, phổ biến tác phẩm giả.
 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép: Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, bao gồm:
 • Phát hành tác phẩm bằng nhiều hình thức như in, sao chép, ghi âm, ghi hình, truyền thanh, truyền hình, internet, v.v.
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
 • Dịch tác phẩm sang tiếng khác.
 • Chuyển thể tác phẩm sang hình thức khác.
Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

Xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả:

Vi phạm quyền của chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả, bao gồm:

 • Quyền của chủ sở hữu quyền biểu diễn.
 • Quyền của chủ sở hữu quyền ghi âm.
 • Quyền của chủ sở hữu quyền phát sóng.
 • Quyền của chủ sở hữu quyền tái bản.

Hình thức xử phạt:

 • Vi phạm hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả.

Điểm thay đổi chính của Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 so với năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi vào năm 2022, trong đó Điều 213 cũng có một số thay đổi đáng chú ý. Dưới đây là những điểm thay đổi chính:

Mở rộng phạm vi hành vi vi phạm

 • Phát tán bản ghi âm, ghi hình mà không được phép: Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 bổ sung hành vi phát tán bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền.
 • Sử dụng tác phẩm để tạo ra sản phẩm mới: Luật mới quy định rõ ràng hành vi sử dụng tác phẩm để tạo ra sản phẩm mới mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả cũng là vi phạm.
Điểm thay đổi chính của Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 so với năm 2005
Điểm thay đổi chính của Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 so với năm 2005

Nâng cao mức xử phạt

 • Xử phạt vi phạm hành chính: Mức phạt vi phạm hành chính được nâng cao so với năm 2005.
 • Bồi thường thiệt hại: Người vi phạm có thể phải bồi thường thiệt hại lớn hơn cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả.

Quy định về việc áp dụng các biện pháp tạm thời

 • Cấm xuất khẩu: Luật mới cho phép áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu đối với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm trên mạng: Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ mạng gỡ bỏ nội dung vi phạm quyền của họ.
 • Ngoài những thay đổi trên, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 còn có nhiều quy định mới khác nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ.
Lưu ý: Trên đây chỉ là khái quát nội dung của Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ. Để tìm hiểu chính xác quý khách nên tham khảo 2 văn bản pháp luật sau:

Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi năm 2022) có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu SHTT, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Do đó, việc hiểu rõ quy định của Điều 213 là vô cùng cần thiết cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tham khảo thêm >> Đăng ký bản quyền tác giả

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan