Tài liệu và hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Để tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, tác giả hoặc chủ sở hữu sáng chế cần phải biết các tài liệu kèm theo đơn và cách viết bản mô tả sáng chế.

S&B Law trân trọng giới thiệu bản Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

I. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

- Giấy Ủy Quyền.

- Tài liệu ưu tiên (nếu có)

- Bản mô tả sáng chế

II. CÁCH VIẾT BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

1. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Nêu vắn tắt giải pháp kỹ thuật mà người nộp đơn định yêu cầu bảo hộ. Đoạn viết này không nên dài quá 100 từ.

2. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế:

Nêu ra thông tin về những giải pháp kỹ thuật tương tự đã được công bố trước đó trong cũng lĩnh vực. Trong đoạn này, tác giả sáng chế nên chỉ ra những nhược điểm của giải pháp kỹ thuật trước đây so với giải pháp kỹ thuật của mình. Đồng thời, nêu ra cách thức vượt qua thiếu sót đó.

3. Bản chất kỹ thuật của sáng chế:

Nêu ra những đối tượng chính của sáng chế. Trong đoạn viết này, tác giả sáng chế cần chỉ ra một cách ngắn gọn cách thức những đối tượng này hoạt động.

4. Mô tả vắn tắt hình vẽ (nếu có)

Tác giả sáng chế cần nêu ra thông tin vắn tắt về các hình vẽ (nếu có) gồm tên của mỗi hình vẽ.

5. Mô tả chi tiết sáng chế

- Nêu ra cấu trúc của thiết bị nêu trong sáng chế gồm: các bộ phận, kết cấu của từng thành phần tạo nên sáng chế.

- Nêu cách thức thiết bị hoạt động

6.Yêu cầu bảo hộ:

- Xác định cụ thể yếu tố nào tác giả sáng chế muốn bảo hộ?

- Xác định cụ thể bộ phận nào của thiết bị, tác giả sáng chế muốn bảo hộ?

- Xác định cụ thể phương thức/quy trình tác giả sáng chế muốn bảo hộ?

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan