Tư vấn đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp dành cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

S&B Law trân trọng gửi tới doanh nghiệp (Quý công ty) bản tư vấn đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp với nội dung sau:

I. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Công việc & Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

1.1. Công việc thực hiện:

Trong trường hợp S&B Law được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý

Công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

- Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

- Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

- Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

- Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

2.2. Chi phí thực hiện công việc:

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 10. Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Vì vậy, hãy làm việc với chúng tôi để biết được mức phí cụ thể cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

3. Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13-15 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (9-12 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

Trước tiên, đơn sẽ được thẩm định về hình thức xem có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức không, ví dụ như Người Nộp Đơn đã nộp đủ các tài liệu cần thiết chưa, phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ có chính xác không ... Kết quả của thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn và Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.

Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong 2 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ, Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.

i. Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;

ii. Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

4. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

a. Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

b. Giấy ủy quyền (sẽ cung cấp mẫu sau), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;

c. Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký (bản mềm) (nếu là nhãn hiệu màu sắc hoặc chứa logo)

d. Danh mục sản phẩm cụ thể xin đăng ký bảo hộ theo nhãn hiệu.

II. ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Công việc và chi phí tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1.1. Phạm vi công việc

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm các công việc sau đây:

- Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tem nhãn sản phẩm của Quý Công ty tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

- Chụp và soạn thảo bộ ảnh sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

- Nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

- Theo dõi đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

- Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

1.2. Chi phí tiến hành

Hãy làm việc với các luật sư của S&B Law để biết thêm chi tiết về mức phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

2. Thủ tục và thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-13 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo qui định, qui trình thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp trải qua các giai đoạn sau (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (7-9 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

3. Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu

Nếu Quý Công ty thực sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho S&B Law các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

1. Mẫu kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký (Quý Công ty có thể gửi bằng file mềm)

2. Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo. Quý Công ty ký, đóng dấu và chuyển lại cho S&B Law 02 bản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan