Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Được sự đồng ý của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cục Sở hữu trí tuệ đã dịch và phát hành Bộ tài liệu Sở hữu trí tuệ dùng cho các doanh nghiệp dưới sự tài trợ của Quỹ Tín thác Nhật Bản.

Bộ tài liệu bao gồm 2 cuốn sách, cụ thể là:

- Tạo dựng một nhãn hiệu;

- Tạo dáng sản phẩm.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể xem phiên bản gốc 2 cuốn sách trên và các tài liệu tham khảo khác tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan