Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung bài viết

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể tự chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện sửa đổi đơn.

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ sửa đổi đơn bao gồm:

  • Hai tờ khai yêu cầu sửa đổi theo mẫu số: 01-SĐĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi.
  • Riêng đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu. Cụ thể, bao gồm 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.
  • Đồng thời, việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã được bộc lộ nêu trong đơn. Hồ sơ cũng bao gồm giấy ủy quyền (đối với yêu cầu sửa đổi đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).
Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các khoản phí khi nộp đơn sửa đổi

Ngoài ra, người nộp đơn phải thanh toán các khoản phí như

  • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (160.000 VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi),
  • Phí công bố (120.000 VNĐ/01 đơn yêu cầu sửa đổi trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

Trong trường hợp sửa đổi đơn liên quan đến nội dung (bổ sung thêm đối tượng/phương án), người nộp đơn cần nộp thêm

  • Phí thẩm định đơn (700.000 VNĐ/đối tượng/phương án),
  • Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung (480.000 VNĐ/đối tượng/phương án)
  • Phí công bố hình (60.000 VNĐ/hình) cho từng đối tượng/phương án bổ sung.

Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí, thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối tượng nêu trong đơn.

Trong trường hợp sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng (700.000 VNĐ/01 đối tượng).

Thời gian xử lý yêu cầu sửa đổi

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 02 tháng. Người nộp đơn có thể chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan