Bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng

Nội dung bài viết

Khi khách hàng mở một nhà hàng, một trong những vấn đề đó là tìm tên và đăng ký bảo hộ tên thương hiệu cho nhà hàng đó. S&B Law sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng.

Theo bảng phân loại Nice, dịch vụ nhà hàng được xếp vào nhóm 43, dịch vụ nhà hàng ăn uống và có thể đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Khi tiến hành đăng ký, Khách hàng cần chuẩn bị các tài liệu sau:

- Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của S&B Law).

- Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

- Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

S&B Law hỗ trợ việc đăng ký cho khách hàng bằng những công việc sau:

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

· Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;

· Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam;

· Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

· Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

· Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ

· Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký;

· Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn GCN đúng thời hạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan