Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 là gì?

Nội dung bài viết

Điều 72: Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Điều 72 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi năm 2022) quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Để được bảo hộ, nhãn hiệu phải đáp ứng hai yêu cầu chính:

"Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác."

ĐIỀU 72 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005
Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 là gì?

Khái quát là:

Dấu hiệu nhìn thấy được

  • Dạng thức: Nhãn hiệu có thể biểu hiện dưới nhiều dạng thức như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó.
  • Màu sắc: Nhãn hiệu có thể được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Khả năng phân biệt

  • Tính độc đáo: Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
  • Dễ nhận biết: Nhãn hiệu phải dễ nhận biết, dễ nhớ đối với người tiêu dùng.

Ví dụ:

  • Nhãn hiệu Coca-Cola: Dạng chữ "Coca-Cola", màu đỏ và đường cong đặc trưng là những yếu tố giúp nhãn hiệu này dễ nhận biết và phân biệt với các sản phẩm nước ngọt khác.
  • Hình ảnh quả táo cắn dở của Apple: Hình ảnh này là một ví dụ về nhãn hiệu ba chiều dễ nhận biết và phân biệt với các thương hiệu công nghệ khác.

Lưu ý:

  • Không phải tất cả các dấu hiệu đều có thể được bảo hộ như nhãn hiệu.
  • Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu cần được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tham khảo thêm >> Đăng Ký Nhãn Hiệu (Thương Hiệu)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan