Ủy quyền tiến hành đăng ký tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Khi doanh nghiệp mong muốn được S&B Law đăng ký tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, một trong những tài liệu cần có đó là Giấy ủy quyền.

S&B Law gửi mẫu ủy quyền để khách hàng xem xét và áp dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây:

đại diện cho:

Địa chỉ:

Tại đây uỷ quyền cho: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B

Địa chỉ: Tấng 18, Center Building, Hapulico Complex, số 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Được thay mặt tôi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp của Công ty ______________ tại Việt Nam bao gồm các công việc sau:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu/kiếu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích
Nộp đơn đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/li xăng nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp;
Nộp đơn ghi nhận việc sửa đổi đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích;
Nộp đơn yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ và/hoặc bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích
Nộp đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp
Nộp đơn phản đối và/hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực của đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp;
Tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tôi/chúng tôi.

theo đúng pháp luật hiện hành.

Vì vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B được phép soạn các giấy tờ cần thiết, nộp hay rút lại các giấy tờ, tài liệu, dịch các giấy tờ tài liệu, nộp các khoản lệ phí, và thực hiện tất cả các công việc cần thiết cho việc đăng ký cũng như các công việc khác liên quan đến việc bảo hộ pháp lý các quyền sở hữu trí tuệ nêu trên.

Làm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 10 năm 2013

CÔNG TY _______________

Giám đốc

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan