Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu mong muốn sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, SBLaw gửi tới khách hàng thủ tục và nội dung công việc như sau:

1. Công việc được ủy quyền.

Trong trường hợp SBLaw được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc chỉnh sửa thông tin về địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu;

- Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

- Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

- Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

2. Thủ tục và thời gian sửa đổi đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký điều chỉnh thông tin địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 03-04 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

Nếu Đơn đáp ứng các điều kiện đã đặt ra, Cục SHTT sẽ ra Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được chỉnh sửa về địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Để nộp đơn sửa đổi đăng ký nhãn hiệu, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

Địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu sau khi thay đổi (địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ (chưa thay đổi địa chỉ);

02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (đã thay đổi địa chỉ);

Giấy ủy quyền (theo mẫu của SB Law), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;

4. Mời quý vị xem thủ tục đăng ký nhãn hiệu của luật sư SBLAW trên truyền hình:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan