Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ( IP VietNam)

Nội dung bài viết

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là đơn vị giúp bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đối với các sáng tạo, phát minh, thương hiệu, v.v., khuyến khích sáng tạo và đổi mới. Dưới đây, SBLAW khái quát về lịch sử hình thành và phát triển Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ là gì?

Cục Sở hữu Trí tuệ ( Tiếng anh là Intellectual Property Office - Viết tắt là IPO) là một cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quốc gia có trách nhiệm quản lý và thực hiện các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể.

Mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thường có một Cục Sở hữu Trí tuệ riêng, và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cũng tham gia vào việc tạo ra các tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam(IP Viet Nam) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam - IP VietNam
Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam - IP VietNam

Lịch sử hình thành và phát triển Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam. Cục SHTT đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tiền thân của Cục SHTT

 • Ngày 29 tháng 7 năm 1982: Thành lập Cục Sáng chế, trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
 • Năm 1993: Cục Sáng chế được đổi tên thành Cục Sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ ngày nay

 • Ngày 19 tháng 5 năm 2003: Cục Sở hữu công nghiệp được đổi tên thành Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Ngày nay: Cục SHTT thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Những dấu ấn phát triển của Cục SHTT

 • Năm 1986: Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đầu tư dự án "Phát triển hoạt động SHTT ở Việt Nam và xây dựng Trung tâm tư liệu sáng chế quốc gia".
 • Năm 1999: Đại hội WIPO chấp thuận việc lấy một ngày đặc biệt làm "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới" (26 tháng 4 hàng năm).
 • Năm 2005: Việt Nam ban hành Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) - Luật SHTT đầu tiên của Việt Nam, quy định thống nhất và toàn diện về các quyền sở hữu trí tuệ.
 • Năm 2009: Luật Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT 2009 được ban hành, bổ sung các quy định về bảo hộ bí mật kinh doanh, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng internet.
 • Năm 2022: Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 được ban hành, cập nhật các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, mở rộng đối tượng bảo hộ SHTT, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

 • Quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp: Bao gồm việc đăng ký, cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý.
 • Quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan: Bao gồm việc đăng ký quyền tác giả, bảo hộ quyền liên quan, quản lý việc sử dụng tác phẩm, quyền liên quan.
 • Thực hiện các hoạt động quốc tế về sở hữu trí tuệ: Tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.
 • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: Phát triển hệ thống thông tin về sở hữu trí tuệ; nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội.
Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 386 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38583069 - 024.38585157
 • Email: vietnamipo@ipvietnam.gov.vn
 • Website: https://www.ipvietnam.gov.vn/
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan