Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Nội dung bài viết

Ngày 15/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2023/TT-BTNMT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Theo đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường gồm 88 chỉ tiêu thuộc 15 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; biển và hải đảo…

Thông tư 22.2023.TT-BTNMT
Thông tư 22.2023.TT-BTNMT

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/1/2024.Đôn đốc báo cáo việc thực hiện quy định về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước, đất và không khí

Ngày 15/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 10572/BTNMT-KSONMT đôn đốc báo cáo thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước, đất và không khí do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo (tính đến thời điểm 25/12/2023) (theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo) về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công văn này có hiệu lực từ ngày 15/12/2023. Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Ngày 14/12/2023, UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật trong hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố; Thống kê, chia sẻ cung cấp thông tin quản lý hoạt động hóa chất; Thanh tra, kiểm tra hoạt động hóa chất; Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2023. 

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan