Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 11/VBHN-VPQH 2022

Nội dung bài viết

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đối với các sáng tạo, phát minh, thương hiệu, v.v. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 là phiên bản cập nhật và hợp nhất các sửa đổi của Luật SHTT Việt Nam, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ

 • Số hiệu: 11/VBHN-VPQH
 • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
 • Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội
 • Người ký: Bùi Văn Cường
 • Ngày ban hành: 08/07/2022
Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 11-VBHN-VPQH 2022
Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 11/VBHN-VPQH 2022

Văn bản hợp nhất 11-VBHN-VPQH 2022 Luật sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 là phiên bản cập nhật và hợp nhất các sửa đổi của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam. Văn bản này được ban hành ngày 08/07/2022 bởi Văn phòng Quốc hội, nhằm mục đích cập nhật luật pháp và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đối với các sáng tạo, phát minh, thương hiệu, v.v.

Nội dung chính của Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022

 • Cập nhật các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
 • Mở rộng đối tượng bảo hộ SHTT, bao gồm các sáng tạo mới, sản phẩm công nghiệp, thương hiệu và biểu hiện địa lý.
 • Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hành vi xâm phạm SHTT.
 • Thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Ví dụ về các thay đổi trong Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022

 • Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm điện tử: Luật cũ chỉ bảo hộ tác phẩm được thể hiện bằng hình thức vật chất, nhưng Luật mới mở rộng bảo hộ cho các tác phẩm điện tử như phần mềm, website, v.v.
 • Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Luật cũ chỉ bảo hộ nhãn hiệu cá nhân, nhưng Luật mới cho phép các tổ chức đăng ký nhãn hiệu tập thể để bảo vệ thương hiệu chung của các thành viên.
 • Bảo hộ bí mật kinh doanh: Luật mới quy định chi tiết về việc bảo vệ bí mật kinh doanh, giúp doanh nghiệp bảo vệ thông tin quan trọng của họ

Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 11-VBHN-VPQH 2022 chi tiết

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH 2022 Luật sở hữu trí tuệ chi tiết dưới đây. SBLAW đã để cả file PDF để quý khách có thể tải về theo dõi dễ hơn phía dưới:

Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 11-VBHN-VPQH 2022

Linkdownload file PDF >> Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 11/VBHN-VPQH 2022

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thu hút đầu tư, phát triển khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ SBLAW để nhận được tư vấn cụ thể từ các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Tham khảo thêm >> Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan