Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35/2006/NĐ-CP

Nội dung bài viết

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định về nhượng quyền thương mại

 • Số hiệu: 35/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản:  Nghị định
 • Nơi ban hành: Chính phủ
 • Người ký: Phan Văn Khải
 • Ngày ban hành: 31/03/2006
Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35-2006-NĐ-CP
Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35-2006-NĐ-CP

Khái quát nội dung Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35/2006/NĐ-CP

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/6/2006 là văn bản pháp luật quan trọng, quy định chi tiết về hoạt động nhượng quyền thương mại (NQT) tại Việt Nam. Nghị định này nhằm mục đích:

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thương mại, góp phần thúc đẩy và phát triển hoạt động NQT hiệu quả, lành mạnh.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia vào hoạt động NQT, bao gồm bên nhượng quyền, bên nhận quyền và người tiêu dùng.
 • Góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo vệ trật tự công cộng, đạo đức xã hội.

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP bao gồm 7 chương với 33 điều, quy định chi tiết về các nội dung sau:

 • Phạm vi điều chỉnh: NQT là hoạt động kinh doanh theo đó, bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác của mình để kinh doanh một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định.
 • Điều kiện: Để được hoạt động NQT, các bên phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, điều kiện về thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác, điều kiện về vốn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tục đăng ký hoạt động NQT: Bên nhượng quyền và bên nhận quyền phải đăng ký hoạt động NQT với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên nhượng quyền có quyền giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền; bên nhận quyền có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của bên nhượng quyền và pháp luật hiện hành.
 • Giải quyết tranh chấp: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động NQT được giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại.
 • Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quản lý hoạt động NQT theo quy định của pháp luật.

Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35-2006-NĐ-CP

Dưới đây là file PDF SBLAW sưu tầm để quý khách có thể tải về tham khảo.

Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35-2006-NĐ-CP

Link download file PDF >> Nghị định về nhượng quyền thương mại số 35/2006/NĐ-CP

Nghị định nhượng quyền thương mại số 35/2006/NĐ-CP đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy và phát triển hoạt động NQT tại Việt Nam. Tuy nhiên, Nghị định này cũng đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với thực tiễn hoạt động NQT. Hiện nay, hoạt động NQT tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế quốc dân.

Tham khảo thêm >> Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan