Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13

Nội dung bài viết

Luật Quảng cáo 2012 (số 16/2012/QH13) là một văn bản pháp luật quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động quảng cáo tại Việt Nam. Luật này được ban hành nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và trật tự xã hội.

Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13

 • Số hiệu: 16/2012/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Nơi ban hành: Quốc hội
 • Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
 • Ngày ban hành:  21/06/2012
Luật quảng cáo 2012
Luật quảng cáo 2012

Khái quát nội dung Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13

Luật Quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2013. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và trật tự xã hội.

Nội dung chính của Luật Quảng cáo 2012

 • Quy định về đối tượng quảng cáo: Luật quy định các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được phép và không được phép quảng cáo.
 • Quy định về nội dung quảng cáo: Luật quy định nội dung quảng cáo phải trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, dễ hiểu, không gây hiểu lầm, không vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.
 • Quy định về hình thức và phương thức quảng cáo: Luật quy định các hình thức và phương thức quảng cáo được phép và không được phép sử dụng.
 • Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo: Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
 • Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật về quảng cáo: Luật quy định các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo và hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Một số điểm quan trọng của Luật Quảng cáo 2012:

 • Luật áp dụng cho mọi hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam, bất kể hình thức, phương thức và nội dung quảng cáo.
 • Hoạt động quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại, cạnh tranh, bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, v.v.
 • Quảng cáo phải được thực hiện một cách văn minh, lịch sự, không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và mỹ quan đô thị.
 • Nhà nước có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo được thực hiện một cách hiệu quả, lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13 chi tiết

Nội dung tóm tắt trên chỉ bao gồm những điểm chính của Luật Quảng cáo 2012. Để có đầy đủ thông tin về Luật này, bạn nên tham khảo trực tiếp văn bản Luật tại file phía dưới đây. SBLAW có gửi kèm link download file PDF để quý khách có thể tiện theo dõi:

Luật quảng cáo 2012

Link download file PDF >> Luật quảng cáo 2012

Luật Quảng cáo 2012 đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động quảng cáo tại Việt Nam. Luật này góp phần đảm bảo hoạt động quảng cáo được thực hiện một cách hiệu quả, lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, Luật Quảng cáo 2012 cũng cần được hoàn thiện và bổ sung một số nội dung để phù hợp với thực tế tình hình mới. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quảng cáo để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật quảng cáo.

Việc thực thi hiệu quả Luật Quảng cáo 2012 sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường quảng cáo và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

 Tham khảo thêm >> Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan