Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019

Nội dung bài viết

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (số 50/2005/QH11) và sau đó được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019 là văn bản mới nhất, tổng hợp các nội dung của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và các Luật Sửa đổi, bổ sung sau đó.

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2019

 • Số hiệu: 07/VBHN-VPQH
 • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
 • Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội
 • Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
 • Ngày ban hành: 25/06/2019

Nội dung chính của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019 là văn bản được ban hành vào ngày 25 tháng 06 năm 2019, nhằm hợp nhất các nội dung của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (số 50/2005/QH11) và các Luật Sửa đổi, bổ sung sau đó

Quy định về quyền tác giả

 • Bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật.
 • Quy định về tác phẩm phái sinh, tác phẩm hợp tác, tác phẩm cộng tác.
 • Quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Quy định về quyền liên quan

 • Quyền của nghệ sĩ biểu diễn.
 • Quyền của nhà sản xuất phim ảnh.
 • Quyền của tổ chức phát sóng.

Quy định về quyền sở hữu công nghiệp

 • Quyền đối với sáng chế.
 • Quyền đối với nhãn hiệu.
 • Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.
 • Quyền đối với chỉ dẫn địa lý.

Quy định về quyền đối với giống cây trồng

 • Quyền đối với giống cây trồng mới.
 • Quyền đối với giống cây trồng quý hiếm.

Quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • Xâm phạm quyền tác giả.
 • Xâm phạm quyền liên quan.
 • Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.

Quy định về biện pháp xử lý vi phạm:

 • Biện pháp dân sự.
 • Biện pháp hành chính.
 • Biện pháp hình sự.

Tác động của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019

 • Bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu: Khuyến khích sáng tạo, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội.
 • Thu hút đầu tư: Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
 • Hội nhập quốc tế: Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 Luật sở hữu trí tuệ chi tiết

Dưới đây là Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019 chi tiết mời quý khách theo dõi. SBLAW đã để link download file PDF phía dưới để quý khách có thể tải về.

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2019

Tham khảo thêm >> Luật sở hữu trí tuệ 2019 

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Việc tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của SHTT sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tương lai.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan