Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Cư trú

Nội dung bài viết

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. Sẽ có Nghị định quy định về đăng ký thường trú, tạm trú mới (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP). Quy định về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh và vấn đề hủy đăng ký thường trú, tạm trú, dự thảo Nghị định đã sửa đổi tất cả các điều tại Chương II và bổ sung thêm 03 điều mới so với quy định của Nghị định 62/2021/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề như: Các loại giấy tờ công dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; xác định rõ nơi thường trú của trẻ em mới sinh và trình tự, thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh…

Xem chi tiết tại >> Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Cư trú

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan