Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động

Nội dung bài viết

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Chính phủ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

So với mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng tại Điều 3 Dự thảo Nghị định đã điều chỉnh tăng bình quân 6% so với mức hiện hành. Theo đó:

  • Mức lương tối thiểu tháng vùng I là 4.960.000đ/tháng
  • Mức lương tối thiểu tháng vùng II là 4.410.000đ/tháng
  • Mức lương tối thiểu tháng vùng III là 3.860.000đ/tháng
  • Mức lương tối thiểu tháng vùng IV là 3.450.000đ/tháng

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng có sự thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng so với Nghị định 38/2022/NĐ-CP:

  • Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.
  • Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình; thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa; thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa; thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.
  • Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình; các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa; huyện Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan