Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Ngày nay, nhượng quyền thương mại đang trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam. Nhượng quyền mang lại nhiều lợi ích cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là văn bản pháp lý quan trọng, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một thỏa thuận pháp lý giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, theo đó bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác của mình để kinh doanh một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định.

Bên nhượng quyền thường là một doanh nghiệp đã thành công với một thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Họ có trách nhiệm cung cấp cho bên nhận quyền các tài liệu, đào tạo và hỗ trợ cần thiết để vận hành doanh nghiệp theo mô hình nhượng quyền.

Bên nhận quyền là một doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn kinh doanh dưới thương hiệu của bên nhượng quyền. Họ có trách nhiệm trả cho bên nhượng quyền một khoản phí nhượng quyền và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn kinh doanh của bên nhượng quyền.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại
Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại thường bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin về các bên: Tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của bên nhượng quyền và bên nhận quyền.
 • Lĩnh vực nhượng quyền: Loại hình hàng hóa hoặc dịch vụ mà bên nhận quyền được phép kinh doanh dưới thương hiệu của bên nhượng quyền.
 • Phí nhượng quyền: Khoản phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác của bên nhượng quyền.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Các quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền và bên nhận quyền được quy định chi tiết trong hợp đồng.
 • Thời hạn hợp đồng: Thời gian hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Các trường hợp hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể bị chấm dứt.
 • Giải quyết tranh chấp: Cách thức giải quyết tranh chấp giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền.

Tham khảo thêm >> Tư vấn nhượng quyền thương mại

Hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung của hợp đồng thương mại, đồng thời tuân thủ các quy định đặc biệt về hợp đồng nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Cụ thể:

Về điều kiện chung: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chủ thể, nội dung và hình thức như quy định tại Điều 11 của Luật Thương mại 2005.

Về điều kiện đặc biệt: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nội dung hợp đồng phải bao gồm các nội dung cơ bản:
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền.
 • Lĩnh vực nhượng quyền.
 • Thời hạn hợp đồng.
 • Phí nhượng quyền.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng.
 • Giải quyết tranh chấp.
 • Hợp đồng phải được lập thành văn bản: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên hoặc đại diện hợp pháp của các bên.
 • Hợp đồng phải được công chứng: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ mất hiệu lực khi nào?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ mất hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng bị vô hiệu: Hợp đồng nhượng quyền thương mại bị vô hiệu ngay từ đầu nếu vi phạm các điều kiện chung về hợp đồng thương mại hoặc vi phạm các điều kiện đặc biệt về hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Hợp đồng bị hủy bỏ: Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể bị hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án trong các trường hợp do pháp luật quy định.
 • Hợp đồng hết hạn: Hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ hết hạn sau thời gian được quy định trong hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp pháp lý dẫn đến mất hiệu lực hợp đồng: Ví dụ như, một bên tham gia hợp đồng chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
Lưu ý:

 • Việc xác định hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại cần được thực hiện dựa trên từng trường hợp cụ thể và căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Dưới đây là mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại SBLAW sưu tầm để quý khách có thể nắm được nội dung. Văn bản này chỉ với mục đích tham khảo tuỳ vào nhu cầu mà quý khách soạn thảo hợp đồng phù hợp theo link download file PDF và word ở phía dưới.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Link download file word >> Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại được lập ra nhằm đảm bảo sự hợp tác hiệu quả, lâu dài và bền vững giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Tham khảo thêm >> Tư vấn hợp đồng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan