Bảo đảm ưu đãi đầu tư khi áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Nội dung bài viết

Tổng cục Thuế trả lời bằng Công văn 1658/TCT-CS 2024 ngày 22/04/2024 về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư.
Liên quan tới các giải pháp hỗ trợ đầu tư để đảm bảo giữ vững thu hút FDI trong bối cảnh áp dụng Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đề xuất áp dụng theo khoản 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Kỳ họp thứ 6.
Chính phủ đang nghiên cứu để có những chính sách hỗ trợ đầu tư mới, thay thế cho các ưu đãi thuế không còn hiệu quả trên thực tế, để các nhà đầu tư có thể yên tâm về môi trường đầu tư tại Việt Nam và thu hút được các nhà đầu tư lớn, chiến lược, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Nghị định đang được lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, được đăng website Cổng thông tin điện tử Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem chi tiết công văn tại >> Công văn 1658/TCT-CS 2024 về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan