Tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Nội dung bài viết

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hay đơn đăng ký nhãn hiệu là một văn bản quan trọng chứa thông tin về nhãn hiệu dự định đăng ký, chủ đơn, mô tả nhãn hiệu, và các chi tiết liên quan đến việc bảo hộ thương hiệu. Tờ khai này cung cấp cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu, đồng thời là một phần quan trọng trong quy trình đăng ký nhãn hiệu. SBLAW gửi đến bạn mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu mới nhất hiện nay và link tải ở cuối bài viết.

Yêu cầu với đơn đăng ký nhãn hiệu

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

 • Mỗi đơn đăng ký chỉ áp dụng cho việc cấp một văn bằng bảo hộ duy nhất.
 • Tất cả tài liệu trong đơn phải được viết bằng tiếng Việt. Đối với tài liệu viết bằng ngôn ngữ khác, phải được dịch ra tiếng Việt theo quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.
 • Tất cả tài liệu trong đơn phải được trình bày theo chiều dọc, trừ khi có sự sử dụng hình vẽ, sơ đồ, hoặc bảng biểu, có thể trình bày theo chiều ngang. Kích thước giấy A4 (210mm x 297mm) với lề 20mm ở bốn phía, trừ khi tài liệu bổ trợ không có mục đích để đưa vào đơn.
 • Đối với tài liệu lập theo mẫu, phải sử dụng mẫu đã có và điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào các ô tương ứng.
 • Mỗi trang của mọi loại tài liệu nếu có nhiều trang phải được đánh số bằng chữ số Ả-rập.
 • Tài liệu phải được in bằng mực khó phai mờ, rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá hoặc sửa chữa. Trường hợp có sai sót không đáng kể trong việc chính tả, người nộp đơn có thể tự sửa chữa những lỗi đó, nhưng cần ký xác nhận (và đóng dấu nếu có) tại chỗ bị sửa chữa.
 • Thuật ngữ sử dụng trong đơn phải là thuật ngữ thông dụng, không sử dụng ngôn ngữ địa phương, từ hiếm, hoặc từ tự tạo. Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, và quy tắc chính tả phải tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ dưới dạng vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.
Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu
Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn viết tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Ô số 1: Khách hàng sẽ dán mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký vào ô số 1 sao cho kích thước không vượt quá hình ô số 1 (thường kích thước nhỏ hơn 8cm x 8cm).
 • Màu sắc & Mô tả nhãn hiệu: Ghi tất cả màu sắc có trong nhãn hiệu và mô tả sơ qua về nhãn hiệu để làm cho chuyên viên hiểu rõ. Ví dụ: Nhãn hiệu TOYOTA có mô tả rằng nó bao gồm phần chữ viết in hoa màu đen (TOYOTA) và phần hình là biểu tượng quả địa cầu cách điệu.
 • Ô số 2: Điền thông tin chủ đơn, bao gồm tên Công ty hoặc cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, email, và số fax.
 • Ô số 3: Điền thông tin người đại diện theo pháp luật của chủ đơn, và tích vào ô "là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn" nếu có. Các cá nhân nộp đơn không cần điền ô số 3.
 • Ô số 8: Ký tên chủ đơn hoặc người đại diện chủ đơn (chỉ ký, không cần ghi rõ họ tên).
 • Ô số 4: Không cần điền nếu không có yêu cầu.
 • Ô số 5: Dựa vào số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ trong đơn để tích vào từng yêu cầu của đơn đăng ký. Thông thường sẽ tích vào các ô sau: Dòng thứ 1, 4, 5, 7, và Tổng chi phí là 660.000 VND.
 • Ô số 6: Tích vào các ô sau: Dòng thứ 1, 2, 3.
 • Ô số 7: Ghi danh mục nhóm sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu dự định đăng ký.
Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j                NHÃN HIỆU

Mẫu nhãn hiệu

 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 

— Nhãn hiệu tập thể

— Nhãn hiệu liên kết

— Nhãn hiệu chứng nhận

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:

 

 

 

 

 

k                                                      CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                             ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

q CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
 
m     YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN
— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

n                                                       PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phíSố đối tượng tính phíSố tiền
—  Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ           .....  nhóm
—  Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm           ..... sản phẩm/

dịch vụ

—  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
—  Lệ phí công bố đơn
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

            ..... nhóm
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm           ..... sản phẩm/

dịch vụ

—  Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ           .....  nhóm
— Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm           ..... sản phẩm/

dịch vụ

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                        

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

o                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm.......trang   x .......bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

— Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............

— bản gốc

— bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

            — bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................................)

— bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

q  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

p                  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU [1]

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                              (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

                                                                                                                                          Còn......trang bổ sung

Trang bổ sung số:

k                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

o                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

 

 

 

 

 

 

 

 q  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

[1] Nếu người nộp đơn không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân nhóm, phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân nhóm, phân loại theo quy định.

Link Download : Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Trên đây là mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu tiêu chuẩn. Quý khách hàng có thể download về và điền đầy đủ theo thông tin trên tờ khai này. Nếu có vấn đề gì thắc mắc quý khách có thể liên hệ ngay tới SBLAW để nhận được giải đáp cụ thể.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan