Nghị định 31-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nội dung bài viết

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ được ban hành nhằm mục đích cụ thể hóa những nội dung mới của Luật Đầu tư 2020, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, hiệu quả, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

 • Số hiệu: 31/2021/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Nơi ban hành: Chính phủ
 • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
 • Ngày ban hành: 26/03/2021
Nghị định 31-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
Nghị định 31-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Khái quát nội dung Nghị định 31-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, bao gồm các nội dung chính sau:

Điều kiện đầu tư:

Điều kiện chung:

 • Đầu tư kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực thực hiện dự án đầu tư.
 • Dự án đầu tư khả thi, hiệu quả, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Điều kiện đối với từng ngành, nghề:

 • Nghị định quy định chi tiết điều kiện đầu tư đối với từng ngành, nghề cụ thể, bao gồm:
 • Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.
 • Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện hạn chế.
 • Lĩnh vực kinh doanh cấm.
 • Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Danh mục ngành, nghề:

Nghị định quy định danh mục ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Ngành, nghề được phép đầu tư.
 • Ngành, nghề được phép đầu tư có điều kiện.
 • Ngành, nghề được phép đầu tư có điều kiện hạn chế.
 • Ngành, nghề cấm đầu tư.
 • Điều kiện tiếp cận thị trường:

Nghị định quy định điều kiện tiếp cận thị trường đối với từng ngành, nghề cụ thể, bao gồm:

 • Tỷ lệ góp vốn tối thiểu của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Yêu cầu về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Bảo đảm đầu tư kinh doanh:

Nhà nước bảo đảm:

 • Điều kiện bình đẳng trong kinh doanh cho các nhà đầu tư.
 • An ninh, trật tự an toàn xã hội cho các nhà đầu tư và hoạt động đầu tư.
 • Quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Nhà đầu tư có trách nhiệm:
 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam và quy định của hợp đồng đầu tư.
 • Thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn lao động.
 • Báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

Nhà nước áp dụng nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư, bao gồm:

 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Giảm thuế giá trị gia tăng.
 • Miễn thuế nhập khẩu một số mặt hàng.
 • Hỗ trợ về đất đai, giá thuê đất.
 • Hỗ trợ về thủ tục hành chính.
 • Điều kiện áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
 • Nghị định quy định điều kiện áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với từng loại ưu đãi, hỗ trợ cụ thể.

Thủ tục đầu tư:

Nghị định quy định chi tiết thủ tục đầu tư, bao gồm:

 • Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư.
 • Thủ tục thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư.
 • Thủ tục cấp giấy phép đầu tư.
 • Thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

 • Nghị định quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam, bao gồm:
 • Điều kiện đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
 • Quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Xúc tiến đầu tư:

 • Nhà nước thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, bao gồm:
 • Quảng bá thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư chi tiết

Bên trên chỉ là khái quát nội dung quan trọng trong nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư. Quý khách tham khảo chi tiết văn bản pháp luật dưới đây:

Nghị định 31-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP có những điểm mới nổi bật so với các quy định trước đây. Nghị định 31/2021/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Liên hệ ngay SBLAW nếu có bất kì thắc mắc về pháp luật hay vấn đề pháp lý để được giúp đỡ.

Tham khảo thêm >> Tư vấn pháp luật thường xuyên

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan