Dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Nội dung bài viết

Bộ Y tế đang xây dựng thông tư quy định danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, thay thế Thông tư 15/2016/TT-BYT, Thông tư 02/2023/TT-BYT. Theo dự thảo thông tư, số lượng bệnh nghề nghiệp vẫn giữ nguyên, tuy nhiên có sự thay đổi một số bệnh mới được bổ sung và lược bỏ các bệnh cũ so với quy định hiện hành. Theo dự thảo thông tư quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, người lao động sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp cần được: hạn chế tiếp xúc yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đó; điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đối với nhóm bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, người bị nhiễm độc phải được thải độc, giải độc kịp thời. Họ cũng cần được điều dưỡng, phục hồi chức năng và giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định…

Xem chi tiết tại >> Dự thảo Thông tư về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan