Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội gì?

Nội dung bài viết

Luật Hình sự 2015 là một văn bản pháp luật quan trọng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội gì? Hành vi phạm tội này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội gì?

Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hình phạt

 • Cảnh cáo
 • Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm
 • Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Mức phạt cao nhất: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với một số trường hợp như:

 • Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền chống phá Nhà nước, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
 • Lợi dụng quyền tự do hội họp, lập hội để tổ chức hoạt động trái pháp luật.

Ví dụ về hành vi phạm tội theo điều 331 Bộ Luật hình sự

 • Tuyên truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
 • Sử dụng các ấn phẩm, tài liệu trái pháp luật để tuyên truyền chống phá Nhà nước.
 • Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức các hoạt động gây rối trật tự công cộng.
 • Lập hội, tổ chức hoạt động trái pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ quy định theo Điều 331 Bộ luật Hình sự
Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ quy định theo Điều 331 Bộ luật Hình sự

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện tốt quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan