Tư vấn pháp lý soạn thảo di chúc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi muốn lập di chúc. Luật sư tư vấn và lập di chúc giúp cho tôi. Cảm ơn Luật sư

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến việc lập di chúc chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng đề xuất để quý khách hàng tham khảo:

1. PHẠM VI DỊCH VỤ ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở các nội dung thông tin nhận được từ Quý Khách hàng, SB Law sẽ thực hiện công việc như sau: Tư vấn pháp lý, Soạn thảo nội dung Di Chúc và thực hiện công việc để hoàn thành thủ tục công chứng Di Chúc cho Quý Khách hàng.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN

Thời gian thực hiện từng công việc cho Quý khách là 7 (bảy) – 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Quý Khách ký Hợp đồng hoặc gửi thư xác nhận sử dụng dịch vụ cung cấp đủ các nội dung theo yêu cầu của Chúng tôi, với điều kiện Quý Khách và SB Law đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật và Quý Khách đã thanh toán khoản phí dịch vụ tạm ứng.

3. PHÍ DỊCH VỤ ĐỀ XUẤT

  • Phí dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo nội dung Di chúc và thực hiện công việc để được công chứng Di Chúc là: 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu Việt Nam đồng).
  • Mức phí này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
  • Tổng phí dịch vụ đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng là: 16.500.000 VNĐ (Mười sáu triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan