Để con có quốc tịch Việt Nam thì phải đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi kết hôn với chồng tôi là người Việt quốc tịch Mỹ năm 2010. Giấy đăng kí kết hôn chồng tôi là quốc tịch Mỹ. Tôi muốn làm lại giấy kết hôn và khai sinh cho con tôi với chồng tôi là quốc tịch Việt Nam thì có được không ạ và cần làm những thủ tục giấy tờ gì nhờ luật sư tư vấn giúp.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 35 Luật Quốc Tịch năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), bạn có thể thay đổi quốc tịch cho con trong các trường hợp: có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam của vợ chồng bạn thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng cha mẹ cũng được thay đổi theo; hoặc khi chỉ có bạn hoặc chồng bạn được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ; hoặc không có thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ về việc giữ quốc tịch nước ngoài cho con. Ngoài ra, trường hợp thay đổi quốc tịch cho con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng băn bản của người con này.

Như vậy với trường hợp của bạn, để con có quốc tịch Việt Nam thì vợ chồng bạn; hoặc bạn, hoặc chồng bạn phải có quốc tịch Việt Nam.

Hiện tại gia đình bạn đang sống và làm việc tại Việt Nam, nếu chồng bạn không có quốc tịch Việt Nam và bạn không còn quốc tịch Việt Nam do việc kết hôn thì có thể xin trở lại Quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 23 Luật quốc tích và thỏa mãn các điều kiện khác được quy định tại điều này. Chẳng hạn như: có cha đẻ, mẹ đẻ là công dân Việt Nam, có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầu tư tại Việt Nam… và việc trở lại quốc tịch Việt Nam không làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam

*Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam (Điều 24 luật quốc tịch):

  1. Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;
  2. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
  3. Bản khai lý lịch;
  4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
  5. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam (Xin hồi hương về Việt Nam; Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thực hiện đầu tư tại Việt Nam; Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam hoặc bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt Nam).
  6. Con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ trở lại quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống cùng người đó cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thoả thuận của cha mẹ về việc trở lại quốc tịch Việt Nam của con.

- Hồ sơ nộp về Sở Tư Pháp nơi cư trú.

- Thời hạn giải quyết: 85 ngày.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan