Câu hỏi: Chúng tôi là chi nhánh của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ, hiện tại, cơ quan thuế đang tiến hành kiểm tra doanh nghiệp và có yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp “Quy chế hoạt động của Chi nhánh”.

Vì vậy, đề nghị SBLAW tư vấn cho chúng tôi những nội dung sau:

1)      Đây là loại văn bản gì? Có quy định trong Luật doanh nghiệp không?

2)      Công ty chúng tôi không phát hành (không có) văn bản này thì có trái luật không? Tức là có bắt buộc phải có văn bản này không?

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW tư vấn cụ thể như sau.

Luật doanh nghiệp không yêu cầu doanh nghiệp phải có quy chế hoạt động của chi nhánh. Tại điều 33, Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015, khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp không cần phải nộp bất kỳ văn bản nào gọi là “quy chế hoạt động của chi nhánh” .

Quy chế hoạt động của chi nhánh thường là do doanh nghiệp tự ban hành nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nội bộ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn