Soạn thảo quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Chúng tôi thành lập một sàn giao dịch thương mại và cần phải soạn thảo một quy chế hoạt động. Luật sư tư vấn soạn thảo cho chúng tôi một bản quy chế, cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp hỗ trợ Khách hàng soạn thảo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

1.1 Soạn thảo Quy chế trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, Quy chế do SB Law soạn thảo sẽ bao gồm những nội dung:

  • Quy định và điều khoản sử dụng sàn TMĐT;
  • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng;
  • Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại;
  • Chính sách thanh toán;
  • Chính sách giao hàng;
  • Chính sách bảo hành sản phẩm và hoàn trả;
  • Các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Khách hàng.

1.2 Hiệu chỉnh dự thảo Quy chế trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Khách hàng;

1.3. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Quy chế dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần) để đưa ra bản Dự thảo Quy chế hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN

SB Law dự liệu thời gian soạn thảo Quy chế là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu từ Khách hàng hoặc từ ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh dự thảo Quy chế theo yêu cầu của Khách hàng.

Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách Hàng và SB Law.

Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

3. PHÍ DỊCH VỤ:

  • Phí dịch vụ thực hiện soạn thảo Quy chế là 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng). Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư ngoài phạm vi Hà Nội (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.
  • Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan