Tư vấn rà soát hợp đồng liên doanh và soạn thảo điều lệ dự án liên doanh

Nội dung bài viết

Với một đội ngũ khoảng 40 Luật sư và chuyên viên pháp lý hoạt động dưới sự lãnh đạo và hướng dẫn của sáu luật sư thành viên có nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm nhiều năm làm việc với nhiều vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và tư vấn đầu tư, SBLAW có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện rà soát hợp đồng liên doanh và soạn thảo điều lệ dự án liên doanh

Kinh nghiệm của SBLAW trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng như sau:

 • Hỗ trợ Công ty Stalheim Industries Sdn Bhd chuẩn bị hợp đồng liên doanh cho một dự án liên doanh với đối tác trong nước tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ Công ty Esco Global chuẩn bị Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác trong nước tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ Công ty cổ phần cơ khí Yên Thọ soạn thảo và đàm phán Hợp đồng liên doanh với đối tác nước ngoài;
 • Hỗ trợ công ty xây dựng Lâm phạm soạn thảo và đàm phán hợp đồng liên doanh với đối tác nước ngoài cho một dự án liên doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;Hỗ trợ VTC Online đàm phán với Sony Music Entertainment Co., Ltd đàm phán và hoàn thiện Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng bản quyền;Hỗ trợ IBM Việt Nam rà soát và hoàn thiện Hợp đồng thiết lập hệ thống ngân hàng điện tử cho một ngân hàng trong nước ở Việt Nam;
 • Hỗ trợ công ty đa quốc gia đàm phán hợp đồng thiết lập hệ thống ngân hàng lõi cho một ngân hàng trong nước tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ Công ty Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết các tranh chấp phát sinh từ và liên quan đến hợp đồng thương mại với công ty trong nước tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam;
 • Hỗ trợ một công ty liên doanh giải quyết tranh chấp phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng rải ống trên biển.

Phạm vi dịch vụ của các luật sư SBLAW như sau:

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Rà soát Hợp đồng liên doanh

 • Rà soát Hợp đồng liên doanh theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
 • Điều chỉnh Hợp đồng liên doanh nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của chủ đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam;
 • Hoàn thiện Hợp đồng liên doanh trên cơ sở ý kiến phản hồi của chủ đầu tư;
 • Cập nhật Hợp đồng liên doanh trên cơ sở kết quả đàm phán giữa Chủ đầu tư và đối tác.
Soạn thảo Điều lệ:

 • Soạn thảo Điều lệ cho Liên doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hoàn thiện Điều lệ trên cơ sở ý kiến phản hồi của chủ đầu tư;
 • Cập nhật Điều lệ trên cơ sở kết quả đàm phán giữa Chủ đầu tư và đối tác.

Văn bản chuyển giao cho khách hàng.

Văn bản chuyển giao sẽ bao gồm văn bản được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt để nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Chủ đầu tư sẽ rà soát, phê duyệt và nếu cần thiết, ký vào các văn bản này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan