Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Nội dung bài viết

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo trong công ty cổ phần, hội đồng thành viên là cơ quan lãnh đạo trong công ty TNHH, công ty hợp danh. Quy chế hoạt động của hai hội đồng này vô cùng quan trọng, đảm bảo bộ não của doanh nghiệp hoạt động được trơn tru, rất cần xây dựng một quy chế hoạt động hiệu quả.

S&B Law sở hữu những luật sư rất am hiểu về nội bộ doanh nghiệp. Luật sư thành viên của chúng tôi trước khi gia nhập S&B Law đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc pháp chế và kiểm soát nội bộ của một định chế tài chính lớn, vì vậy, rất hiểu về thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp.

S&B Law sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới việctư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Các công việc mà S&B Law sẽ thực hiện:

· Tư vấn khía cạnh pháp lý về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của mỗi loại hình công ty.

Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;

· Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

· Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

· Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

· Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

· Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

· Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

· Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan