Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý và Quan hệ điều hành

Nội dung bài viết

SBLaw sở hữu những luật sư rất am hiểu về nội bộ doanh nghiệp. Luật sư thành viên của chúng tôi trước khi gia nhập SBLaw đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc pháp chế và kiểm soát nội bộ của một định chế tài chính lớn, vì vậy, rất hiểu về thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp.

Trong mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều các phòng, ban và các bộ phận khác nhau, để có một quy chế quản lý và quan hệ điều hành phù hợp là một đòi hỏi bức thiết của doanh nghiệp.

SBLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới việc xây dựng quy chế quản lý và quan hệ điều hành, các công việc bao gồm:

  • Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp…;
  • Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;
  • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc gồm chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện;
  • Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;
  • Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
  • Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty;
  • Và các nội dung khác có liên quan và khi có yều cầu từ doanh nghiệp

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0904340664 hoặc email ha.nguyen@sblaw.vn.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan